menu

MISSIE & VISIE en WAARDEN

Missie

Bouwonderneming MaBu wil plannen en ontwikkelen met visie en vakmanschap in overleg met belanghebbenden, wil een hoge kwaliteit en klantentevredenheid bereiken, wil financieel gezond zijn en aan medewerkers kansen geven om te groeien en zichzelf te ontwikkelen.

Visie

Bouwonderneming MaBu wil via traditionele bouwtechnieken “sleutel-op-de-deur” nieuwbouw en renovatie, zowel één – en meergezinswoningen als commerciële bouwprojecten, voor particulieren en organisaties (profit/non-profit) realiseren.

Bouwonderneming MaBu wil zich vooral richten in haar groei richten op 3 strategische pijlers

  • Uitvoering van middelgrote bouwprojecten
  • Ontwikkeling van inbreidingsprojecten in diverse gemeenten in de provincie Limburg
  • Overheidsopdrachten klasse 5

Bouwonderneming MaBu wil daarbij beschouwd worden als

  • Professionele, kwaliteitsvolle en klantengerichte partner
  • Een bouwbedrijf dat naar duurzaamheid in zijn bouwprojecten streeft
  • Een onderneming die financieel gezond is
  • Een onderneming waar medewerkers zich goed voelen en medewerkers kansen krijgen om te groeien en zichzelf te ontwikkelen.

Waarden

De waarden van bouwonderneming MaBu kaderen in een evenwichtige aandacht voor mensen, milieu en rentabiliteit!
Naast algemene waarden heeft MaBu ook specifieke waarden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en welzijn.

Arbeidsveiligheid, welzijn en personeelstevredenheid

Bouwonderneming MaBu heeft in het bijzonder aandacht voor preventie en bescherming op het werk.

Voor bouwonderneming MaBu zijn de gezondheid en het welzijn van de werknemers méér dan een wettelijke verplichting. De medewerkers zorgen immers mee voor het succes van de bouwonderneming. Bouwonderneming MaBu is ervan overtuigd dat aandacht voor de mens en de werkomstandigheden leiden tot meer tevredenheid in het werk, hogere productiviteit, minder arbeidsverzuim en dus lagere kosten.

MaBu beoogt een gezondere organisatie met een beter rendement. 

Diversiteit

In functie van de huidige arbeidsmarkt staat bouwonderneming MaBu open voor mensen uit kansengroepen, jongeren zonder diploma, ouder wordende werknemers die vaak te vroeg uitstromen. MaBu en haar medewerkers hebben respect voor elkaar en voor anderen, zonder onderscheid op grond van geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap. MaBu ziet het als een blijvende uitdaging om blijvend om te gaan met deze diversiteit.